Stichting Mi Corazon

Beleidsplan

Ten minste 90% van de uitgaven van de stichting dienen het algemeen nut. Onze aandachtsgebieden zijn:

Afrika (m.n. Sub-Sahel), Zuid-Amerika (m.n. Chili):

  • Kinderen, vorming en opleiding
  • Gezondheidszorg
  • Gemeenschapsvorming

Nederland:

  • Gemeenschapsvorming en -ondersteuning
  • Maatschappelijke en culturele ondersteuning
  • Bevorderen milieubewustzijn
  • Duurzame natuurontwikkeling

Volgens vastgesteld beleid van de stichting kunnen alleen instanties zoals ANBI-stichtingen en verenigingen in aanmerking komen voor een donatie. Alleen onder de verantwoordelijkheid van deze instanties kunnen vervolgens uitkeringen aan personen worden verstrekt. Er worden derhalve door Stichting Mi Corazon geen uitkeringen rechtstreeks aan personen verstrekt.

De stichting doet niet aan fondsenwerving. Een gedeelte van de reserves van de stichting wordt belegd via duurzaam vermogensbeheer.