Stichting Mi Corazon      Stichting Mi Corazon

De activiteiten die de doelstelling van onze stichting nastreven dienen nagenoeg geheel een algemeen belang. Onze aandachtsgebieden zijn:

Afrika (m.n. Sub-Sahel), Zuid-Amerika (m.n. Chili):

  • Kinderen, vorming en opleiding
  • Gezondheidszorg
  • Gemeenschapsvorming

Nederland:

  • Gemeenschapsvorming en -ondersteuning
  • Maatschappelijke en culturele ondersteuning
  • Bevorderen milieubewustzijn
  • Duurzame natuurontwikkeling

Volgens vastgesteld beleid van de stichting kunnen in beginsel alleen instanties zoals ANBI-stichtingen en verenigingen in aanmerking komen voor een donatie. Alleen onder de verantwoordelijkheid van deze instanties kunnen vervolgens uitkeringen aan personen worden verstrekt. 

De stichting doet niet aan fondsenwerving. Een gedeelte van de reserves van de stichting wordt belegd via duurzaam vermogensbeheer.