Stichting Mi Corazon

Financiële verantwoording

In 2017:

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunten zijn de start van het project, evt. tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2017

 

In 2016:

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunten zijn de start van het project, evt. tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2016

 

In 2015:

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunten zijn de start van het project, evt. tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2015

 

In 2014:

Een deel van onze reserves is belegd in Ledencertificaten van de Rabobank. Overigens staan onze middelen ter vrije beschikking op een spaarrekening c.q. beleggersrekening. 

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunt zijn de start van het project, evt. tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2014

 

In 2013:

Een deel van onze reserves is belegd in Ledencertificaten van de Rabobank. Overigens staan onze middelen ter vrije besteding op een spaarrekening c.q. beleggersrekening.

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunt zijn de start van het project, eventuele tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2013

 

In 2012:

Een deel van onze reserves is belegd in Ledencertificaten van de Rabobank. Overigens staan onze middelen ter vrije besteding op een spaarrekening c.q. beleggersrekening.

Subsidies worden vaak verstrekt in termijnen (afhankelijk van de omvang van het project). IJkpunt zijn de start van het project, eventuele tussentijdse rapportage(s) en de slotafrekening met foto's en (financiële) verantwoording.

Open hier onze financiële verantwoording 2012