Stichting Mi Corazon      Stichting Mi Corazon

Het bestuur wordt gevormd door 5 bestuursleden:

  • I. van Thiel-Sluiter - voorzitter
  • R. Sluiter - secretaris/penningmeester
  • M. Nijenhuis - bestuurder
  • J. Evers - bestuurder
  • W. Berndsen - bestuurder

Het bestuur vergadert 4x per jaar.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen louter in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding (kosten die de bestuursleden redelijkerwijs moeten maken bij de uitoefening van hun functie).